Per fi hem de ficar per escrit al que ens comprometem!